ภาพกิจกรรมเผยแพร่


 
กิจกรรมการรณรงค์ประหยัดพลังงานของบุคลากรจากทุกกอง ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558
 

ภาพ slide

การอบรม แนวทางการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

ภาพslide การชี้แจงนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการกรอกข้อมูลสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร

ภาพslide การชี้แจงโครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการบดี

และร่วมรดน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 255

ภาพslide การลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสำนักงานอธิการบดี
ภาพ slide การลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  หน้าหลัก l ข้อมูลของ ก.พ.ร. มก. l คณะกรรมการ ปฏิทินการดำเนินงาน l เอกสารเผยแพร่ l แบบฟอร์ม l Links
 

Copyright 2004  Kasetsart University All rights reserved. Support 800 x 600 resolution.